MOGĘ WIĘCEJ

AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej „Progressio” zaprasza do udziału w projekcie.

MOGĘ WIĘCEJ

AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Projekt dla osób z niepełnosprawnościami.

Budżet projektu: 956 272,06 zł
Dofinansowanie: 908 272,06zł
Wkład UE: 812 831,25zł
Wkład własny 48 000,00zł

EFEKTY:
Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 33
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętymi wsparciem: 33
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objęta wsparciem w programie: 33
Liczba osób, które uzyskają kompetencje: 25
Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: 8

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności osób niepełnosprawnych i ich późniejsze zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Każdy z uczestników inicjatywy będzie mógł skorzystać z bezpłatnego szkolenia. Ponadto zainteresowani będą mogli odbyć staż, a docelowo otrzymać pomoc przy znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA

Szczegółowe cele projektu: zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz udzielanie wsparcia otoczeniu tych osób. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt przewiduje między innymi następujące usługi dla uczestników:

  • poradnictwo: prawne, psychologiczne i zawodowe;
  • treningi umiejętności społecznych, usługi asystenckie;
  • zajęcia podnoszące sprawność osób z ograniczeniami zdrowotnymi;
  • szkolenia i staże zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
  • wsparcie dla członków otoczenia osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021 r., zajęcia odbywać się będą na terenie Koluszek.

Uczestnicy z ograniczeniami komunikacyjnymi będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu specjalnym samochodem.

Zainteresowane osoby, informacje i dokumenty rekrutacyjne otrzymają na stronie internetowej projektu www.mogewiecej.fundacjaprogressio.pl, oraz pod numerem telefonu: 512 530 391 w godzinach 9-15

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) UDZIAŁEM W PROJEKCIE WYPEŁNIJ FORMULARZ.

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Wypełnione dokumenty chętnych uczestników można przesłać na email biuro@fundacjaprogressio.pl lub składać u realizatorów projektu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 marca 2020 r.

Zapraszamy pracodawców

Zapraszamy do naboru pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób z niepełnosprawnością do odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego.

Prosimy pobrać, uzupełnić formularz i wysłać go pod adres e-mail: biuro@fundacjaprogressio.pl .

Formularz oferty stażowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.