Projekt Mogę więcej

Aktywizacja

Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem

Finansowanie projektu 

Budżet projektu: 956 272,06 zł
Dofinansowanie: 908 272,06zł
Wkład UE: 812 831,25zł
Wkład własny 48 000,00zł.

Planowane
Efekty

Liczba osób:
- objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 33
- z niepełnosprawnościami objętymi wsparciem: 33
- zagrożonych wykluczeniem społecznym objęta wsparciem w programie: 33
- które uzyskają kompetencje: 25
- osób, które uzyskają kwalifikacje: 8

Cel
projektu

Celem projektu jest pomoc osobom zagrozonym wykluczneim w staniu się samowystarczalnym i niezależnym. Realizujemy to przez pomoc w codziennych sytuacjach społecznych, zapewniamy pomoc prawnę, kursy zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji. Organizujemy staże zawodowe i pomagamy w znalezieniu pracy

Zapraszamy
rekrutacja

Szczegółowe cele projektu: zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz udzielanie wsparcia otoczeniu tych osób. Udział w projekcie jest bezpłatny
fudacja progressio projekt

Szczegółowy harmonogram udzielanego Wsparcia

Szkolenia Zawodowe 

22.06.2021 do 27.07.2021
Wt i Cz 1:30 do 15:00
CSK Łodź.

Staz pomocnik kucharza

Okres: lipiec-sierpień 2021
Czas pracy: od 8:00 do 15:00
Miejsce: Justynów

Staż - pomocnik ogrodnika

Okres: lipiec-sierpień 2021
Czas pracy: od 8:00 do 15:00
Miejsce: Koluszki

Staż -Pracownik Gospodarczy

Okres: kwiecień-wrzesień 2021
Czas pracy: od 8:00 do 15:00
Miejsce: Koluszki

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Regulamin wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

 

Jeśli jesteś zainteresowany(a) udziałem w projeckie wypełnij formularz i skontaktuj się z nami

Regulamin udziału w projekcie i formularz rekrutacyjny

Dla pracodawcow

Jeśli jesteś zainteresowany w przyjęciu naszych stażystów wypełnij formularz i prześlij do nas, lub po prostu zadzwoń

Oferta stażowa

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej Progressio ul. Kościuszki 3, 95-040 Koluszki 512 530 391 biuro@fundacjaprogressio.pl