Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia

Harmonogram staży i szkoleń

PrzedmiotOkresTerminyMiejsce
Szkolenie Zawodowe – specjalista ds Kadr i Płac22.06.-27.07 2021Wt i Czw16:30 – 20:25CSK w Łodzi
StażPomocnik Kucharza07-08 2020Pn-pt od 8.00 do 15.00Justynów
Staż Pomocnik Ogrodnika07-08 2021Pn-pt od 8.00 do 15.00Koluszki 
Staż Pracownik Gospodarczy09.04-30.09 2021Pn-pt od 8.00 do 15.00Koluszki

Harmonogram zajęć indywidualnych

Realizacja projektu MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Włączenie społeczne, Działania IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.1.2 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Luty Marzec 2021 – szkolenie zawodowe

Nazwa kursu:KUCHARZ   
Termin kursu:Od 22.02.2021r.Do 29.03.2021r.
Organizator szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, OKZ 7 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Pawlikowskiego 5
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
Lp.Data zajęćTemat zajęćGodzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć Liczba godzin dydaktycznych zajęćOsoby prowadzące zajęcia
122.02.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
223.02.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
324.02.2021r.KUCHARZ   16.00-20.005Katarzyna Tuchowska
427.02.2021r.KUCHARZ   10.00-15.006Katarzyna Tuchowska
501.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
602.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
703.03.2021r.KUCHARZ   16.00-20.005Katarzyna Tuchowska
806.03.2021r.KUCHARZ   10.00-15.006Katarzyna Tuchowska
908.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
1009.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
1110.03.2021r.KUCHARZ   16.00-20.005Katarzyna Tuchowska
1213.03.2021r.KUCHARZ   10.00-15.006Katarzyna Tuchowska
1315.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
1416.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
1517.03.2021r.KUCHARZ   16.00-20.005Katarzyna Tuchowska
1620.03.2021r.KUCHARZ   10.00-15.006Katarzyna Tuchowska
1722.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
1823.03.2021r.KUCHARZ   16.00-19.154Katarzyna Tuchowska
1924.03.2021r.KUCHARZ   16.00-20.005Katarzyna Tuchowska
2027.03.2021r.KUCHARZ   10.00-15.006Katarzyna Tuchowska
2129.03.2021r.KUCHARZ   16.00-20.005Katarzyna Tuchowska

czerwiec 2020r.

Wtorek
godz. 13
Wtorek
godz. 14
Wtorek
godz. 15
Wtorek
godz. 16
Wtorek
godz. 17
Liczba godzin
X X X X 4
0
X X X 3
X X 2
X X X X 4
X X X X 4
0
0
X X 2
Środa
godz. 13
Środa
godz. 14
Środa
godz. 15
Środa
godz. 16
Środa
godz. 17
Liczba godzin
0
0
0
0
0
0
0
0
X X X X
Czwartek
godz. 13
Czwartek
godz. 14
Czwartek
godz. 15
Czwartek
godz. 16
Czwartek
godz. 17
Liczba godzin
0
0
0
0
X X 2
X X 2
0
X X X X 4
X X 2
Piątek
godz. 14
Piątek
godz. 15
Piątek
godz. 16
Piątek
godz. 17
Liczba godzin
X 1
X X X 3
0
X 1
0
0
X X X X 4
0
0
X X X 3
X X X X 4

Zajęcia grupowe trener I – w godz. 14.00.-18.00 (wtorek, czwartek)

Zajęcia grupowe trener II w godz. 14.00- 18.00. (środa, piątek)

  • zajęcia indywidualne dotyczą „Indywidualnego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych”
  • zajęcia grupowe dotyczą „Grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych”